Thông tin website
Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Công nghệ thông tin. Địa chỉ: Số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Tel: 04. 38695712 Fax: 04. 38693712 Email: CucCNTT@moet.edu.vn
TTHC cấp Tr. Ương (gồm 70 thủ tục).
Tìm kiếm:
TT Tên Quy trình Đơn vị thực hiện
1 Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học Vụ Tổ chức Cán Bộ
2 Đổi tên trường cao đẳng Vụ Tổ chức Cán Bộ
3 Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở nước ngoài Vụ Tổ chức Cán Bộ
4 Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính Vụ Tổ chức Cán Bộ
5 Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán Bộ
6 Sáp nhập, chia, tách trường đại học Vụ Tổ chức Cán Bộ
7 Đình chỉ hoạt động trường đại học Vụ Tổ chức Cán Bộ
8 Giải thể trường đại học Vụ Tổ chức Cán Bộ
9 Đổi tên trường đại học Cơ quan Bộ
10 Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
11 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Cơ quan Bộ
12 Thẩm định đề án thành lập trung giáo dục Thường xuyên, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập Các Trung tâm GDTX
13 Công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học Vụ Giáo dục Trung học
14 Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở Cơ quan Bộ
15 Xét, cấp học bổng chính sách Các Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Thẩm định thành lập trường đại học Thủ tướng Chính phủ
17 Thẩm định Hồ sơ các dự án ODA của các đơn vị trực thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính
18 Xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú Cơ quan Bộ
19 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Cơ quan Bộ
20 Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Cơ quan Bộ
21 Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp Vụ Tổ chức Cán Bộ
22 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
23 Miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
24 Hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
25 Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
26 Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
27 Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
28 Thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
29 Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
30 Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Các cơ sở GD ĐH, CĐ..
31 Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục Thường xuyên Các Sở Giáo dục và Đào tạo
32 Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Các cơ sở GD ĐH, CĐ..
123